14 Gray

NoNamePosHtGrSchool
5Alyssa Dominguez
13Kimberly Salazar
17Helen Diaz
18Selene Sandoval
19Samantha Portobanco
25Reese Solonga
27Emily Velasco
28Renae Solonga
33Gwendolyn Perez
34Jennifer Velasco
43Anaya Gatson-Lowery